Všeobecné obchodné podmienky

Platnosť od 1.7.2017

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup prostredníctvom internetového obchodu SUPERKRMIVO (https://www.superkrmivo.sk) môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP). Objednaním týchto výrobkov dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
Predávajúci: empea, s.r.o., s miestom podnikania Trstínska 9, Trnava 1 917 01, IČO: 36261548, DIČ:2021829348, IČDPH:SK2021829348.
Kupujúci: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou produktov vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Tovar: produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu SUPERKRMIVO.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu SUPERKRMIVO. Tovar si môže objednať správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese: info@superkrmivo.sk alebo telefonicky na čísle: +421 949 164 374). Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky. Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcou a predávajúcou stranou. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane transportných nákladov, podľa platných obchodných podmienok na území SR a objednávku prevziať. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke. Kupujúci súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry na email uvedený v objednávke spolu s potvrdením o expedovaní objednávky. V prípade objednávky nad 100 EUR si predávajúci vyhradzuje právo potvrdenia objednávky telefonicky.

Objednávka tovaru musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • Telefónne číslo a email
 • Presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, kuriér, osobný odber)

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
 • Kontaktnú osobu
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar týmto spôsobom:
Platobná karta
Akceptujeme tieto druhy platobných kariet: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Dinners Club, Discover.
Po výbere spôsobu platby kreditnou kartou v nákupnom košíku budete presmerovaný na stránku zabezpečenej platobnej brány Tatra banky, a.s. My ako predajca nemáme prístup k žiadnym údajom z vašej platobnej karty. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme systém stabilného a bezpečného internetového nakupovania. Platba sa uskutoční okamžite a my Vám môžeme odoslať tovar na zvolenú adresu.
Dobierka
Pri prevzatí tovaru poštovou alebo kuriérnou dobierkou. Objednávka bude doručená na vami zadanú adresu a vy za tovar zaplatíte až pri jeho prevzatí. Kuriérovi môžete zaplatiť v hotovosti. Táto služba je spoplatnená a cena dobierky je 1,00 EUR s DPH. Cena za túto službu bude prirátaná k celkovej sume faktúry.
Hotovosť
V hotovosti je možné platiť pri osobnom odbere na odbernom mieste po vykonaní objednávky predom online. Pri osobnom odbere nie je možné platiť platobnou kartou. Pred osobným odberom je potrebné nás kontaktovať na našej telefonickej linke +421 949 164 374 a dohodneme si detaily vyzdvihnutia.
Bankový prevod
Bankový prevod: po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatra banke, č.ú.: 2946042630/1100, IBAN: SK63 1100 0000 0029 4604 2630, SWIFT: TATRSKBX. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne dodania objednávky.
Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Ku každej expedovanej zásielke bude kupujúcemu emailom poslaná faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode SUPERKRMIVO. Všetky ceny sú uvedené s DPH 20%. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu platby. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. Zvýhodnené ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Práva a povinnosti predávajúceho:

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou, alebo nesprávne uvedenou adresou prijímateľa. Predávajúci tiež nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou.
Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo iných nepredvídateľných prekážok.
Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar už má, alebo že tovar nezodpovedá jeho predstavám a požiadavkám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Práva a povinnosti kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovarov vo výške a v zmysle platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
Kupujúci sa tiež zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť. Tovar vrátený v lehote 14 dní stanovených zákonom musí byť nepoškodený, v pôvodnom stave a poslaný ako balík, nie dobierka. Dobierky nepreberáme.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom). Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 1 prac. dňa od potvrdenia objednávky. V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, alebo sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje. Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách pri potvrdení objednávky formou emailu.
Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

 • 3,50 EUR pri zaslaní prostredníctvom kuriérskej služby (platba kartou, prevod na účet), nad 50 EUR je doprava zdarma (v rámci SR)
 • 4,50 EUR pri zaslaní prostredníctvom kuriérskej služby na dobierku, nad 50 EUR je doprava zdarma, platí sa len poplatok za dobierku 1 EUR s DPH(v rámci SR)
 • Zdarma pri osobnom odbere na adrese Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava (je potrebné vopred dohodnúť)

VRÁTENIE TOVARU

V súlade so zákonom má kupujúci pri zásielkovom predaji právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim podľa zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho)
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3.
Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 3 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do 12 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 3 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do  12 mesiacov a 14 dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Pri odstúpení kupujúcich od zmluvy prosíme o kontaktovanie predávajúceho a uvedenia všetkých podstatných náležitostí objednávky : číslo objednávky, dátum nákupu spolu s číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal. Povinnosťou kupujúceho pri vrátení tovaru je doloženie dokladu o zaplatení tovaru. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo kuriérskou službou, príp. osobne na adrese prevádzky. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok na vrátenie tovaru, nie je možné akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Pri splnení uvedených podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nepočíta cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom.)

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

REKLAMÁCIE A SERVIS

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Reklamácie tovaru upravuje Obchodný zákonník. Dodaný tovar si je kupujúci povinný prehliadnuť bezprostredne po prevzatí tovaru. V prípade zistenia závady informuje predajcu okamžite. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať na fakturačnú adresu predávajúceho aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť kompletný. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude zákazníkovi učtovať poplatok za prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutnú k tejto oprave. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbormom zaobchádzaní s krmivom, alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka. Predávajúci je oprávnený odstrániť vady najmä dodaním náhradného tovaru, alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ktorý svojimi vlastnosťami a parametrami zodpovedá vadnému tovaru, pričom sa nemusí jednať o úplne totožný druh tovaru ako reklamovaný tovar, a to najmä ak sú vady neopraviteľné, alebo ak by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. Predávajúci je oprávnený odstrániť vady aj opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné. Predávajúci poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny, pričom nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez závad a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami. Pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak však kupujúci prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný za neho zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene zodpovedajúcej v zmluve. Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná. Reklamáciu služieb (nie tovaru) posielajte e-mailom na info@superkrmivo.sk, naši pracovníci Vás budú kontaktovať do 1 pracovného dňa.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.
Orgány dozoru:

 • Slovenská obchodná inšpekcia
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Kontakt

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nám zavolať alebo nám napíšte vyplnením kontaktného formuláru: Kontaktný formulár